Kultura trajnostne lesene gradnje
v alpski regiji

Les je že stoletja tradicionalni gradbeni material v alpskem prostoru, vendar njegove številne prednosti še nikoli niso bile pomembnejše, kot so v tem trenutku. Les je trajnosten in lokalno razpoložljiv vir, zato je njegova uporaba podnebju prijazna alternativa, ki podpira lokalno gospodarstvo. Pomaga zmanjševati stroške in krajša čas gradnje, ima odlično energetsko učinkovitost, omogoča prijetno in udobno bivalno okolje ter spodbuja regionalno identiteto.

Triple Wood je projekt, ki ga financira Evropska unija v okviru Sklada za pripravljalne ukrepe Alpske regije (ARPAF – Alpine Region Preparatory Action Fund). Projekt spodbuja kulturo trajnostne lesene gradnje v EUSALP regiji, kar prinaša socialne, ekološke in ekonomske prednosti njenim skupnostim.

TRIPLE WOOD vključuje:
  • razstavo primerov najboljših praks iz sedmih držav, ki prikazujejo primere pametne uporabe lesa kot gradbenega materiala, naj bodo to mostovi z velikimi razponi, spektakularne 24-nadstropne stolpnice, cenovno dostopne stanovanjske zgradbe ali pa inovativne metode prenove;
  • seminarje o leseni gradnji in energetski učinkovitosti, primerne tako za zainteresirane strani brez predhodnih izkušenj z leseno gradnjo, kot tudi za izkušene akterje, ki želijo poglobiti svoje razumevanje;
  • gostovanje z razstavo, seminarji in javnimi dogodki na več lokacijah v vseh partnerskih državah;
  • spletno stran, na kateri so predstavljeni izbrani primeri kvalitetne lesene gradnje, navedeni termini gostovanj, ter dodatne informacije o sorodnih temah.
Proračun: 388.000 EUR (90 % sofinanciranje EU)
Trajanje: od marca 2018 do februarja 2020

Informacije

Katalog

Katalog Triple Wood lahko naročite pri Ministrstvu za ekonomske zadeve, delo in stanovanja Baden-Württemberg ali ga naložite tukaj.

 

Triple Wood (Nemščina/Baden-Württemberg)
PDF | Naročilo

Triple Wood (Nemščina/Južna Tirolska)
PDF

Triple Wood (Francoščina)
PDF

Triple Wood (Italijanščina)
PDF

Triple Wood (Slovenski)
PDF