Krožno gospodarstvo

Les: Gospodarstvo v ciklu

Les ni le čudovit gradbeni material, katerega prednosti in možnosti uporabe prepoznava vse več arhitektov, lastnikov stavb in inženirjev, temveč je tudi resnično genialen izum narave. Več lesa kot porabimo za gradnjo, večje koristi imata okolje in narava.

Neobnovljivi viri našega planeta se zmanjšujejo z enako hitrostjo, kot se povečuje število potrošnikov po vsem svetu, ki skušajo zadovoljiti svoje potrebe. Večinoma gre za energijo, ki je potrebna za proizvodnjo gradbenega  materiala, za vožnjo avtomobilov, ogrevanje stanovanj ali letalski prevoz. Vsi se zavedamo, da energije, ki jo porabljamo danes, naši otroci jutri ne bodo imeli več. Hkrati energija, ki jo porabljamo danes, spreminja podnebje  jutri.

To pravilo velja za skoraj vsak izdelek, vendar ne velja za les. Narava je temu obnovljivemu viru podarila izredne lastnosti. Za nastajanje lesa sta potrebni osnovni tvarini, ki ju je v naravi v izobilju: sončna svetloba in ogljik.  Genialni proces rasti v naravi napolni les dreves s sončno energijo. Hkrati se ogljik, ki sicer prispeva k nadaljnjemu segrevanju našega ozračja (kot CO2), veže v les. Narava omogoča proizvodnjo več kot enega kubičnega metra lesa s tono CO2, s čimer se prihrani približno 2.800 kWh sončne energije.

Pozitiven paradoks lesa

Rezultat tega procesa je pojav, ki ločuje les od skoraj vseh drugih kompozitnih in gradbenih materialov. Več lesa kot vzamemo iz trajnostno upravljanih gozdov, večje koristi ima naše okolje. Ko drevesa rastejo, še naprej porabljajo CO₂ (ta večinoma vstopa v naše ozračje s sežiganjem fosilnih goriv).

Skladišča CO₂ pa niso le drevesa, ki rastejo v gozdovih, temveč vse, kar je narejeno iz njih. Stavba, most, ograja ali kos lesenega pohištva so zatorej mnogo več kot le lepe konstrukcije ali vsakdanji predmeti. So odlagališča CO₂, ki pogosto zelo dolgo shranjujejo toplogredne pline.

V gozdni in lesni industriji skrbno ravnajo s tem virom. Uporabijo celotno gozdno biomaso. Ničesar ne zavržejo. Velike okrogle kose lesa predelajo v žagan les, ki se uporablja za izdelavo gradbenega materiala, pa tudi za plošče, letve, pohištvo in podobno. Kot osnovni material za kompozitne plošče se uporabljajo tanjši kosi lesa in surovi lesni sekanci, ostanki proizvodnega procesa. Lubje in lesni ostružki so zelo primerno gorivo, saj pokrivajo večino energetskih potreb lesnih obratov (npr. za sušilne naprave ali papirnice)

Odlična bilanca podnebja in energije

Zaradi nizke porabe primarne energije za proizvodnjo lesnih izdelkov, se les kot kompozit in gradbeni material zelo dobro odreže v primerjavi z drugimi materiali, proizvedenimi v industrijskem merilu z veliko višjimi energetskimi potrebami. Če je hiša zgrajena iz lesa namesto iz drugih materialov, ima okolje dvojno korist; s shranjevanjem CO₂ v vsakem uporabljenem kubičnem metru in z manjšim izpusti CO₂ v proizvodnji. Tako ne nastajajo emisije toplogrednih plinov, ki bi sicer nastale zaradi uporabe fosilnih goriv v proizvodnem procesu običajnih gradbenih materialov. Če povzamemo, lesena hiša skladišči CO₂ tekom svoje celotne življenjske dobe. Les je zelo primeren za gradnjo energetsko učinkovitih stavb z bistveno manj emisijami toplogrednih plinov na ogrevalno obdobje.

Številne lesene gradbene elemente se po koncu prve »življenjske dobe« lahko ponovno uporabi, na primer kot osnovni material za lesne kompozite. In čisto nazadnje se les lahko uporabi za ogrevanje. Shranjena sončna  energija se pri gorenju sprosti, skupaj z natančno enako količino ogljikovega dioksida, kot jo je les uporabil za svojo rast. Na ta način je popoln ciklus lesnega vira sklenjen.


Tekst: Joachim Brauer, Bad Segeberg, Lignum – Holzwirtschaft Schweiz (CH)