Gradbeni inženirski objekti

Drevesna opazovalnica

Celje, Slovenija

Med drevesi 1 | Med drevesi
Opazovalna drevesna hiša je zgrajena iz lesa iz gozda, v katerem stoji. Je zelena učilnica in hkrati odprt prostor za delavnice in prireditve.
Oblikovanje: V mestnem gozdu Celje je bila na naravni vzpetini ob poti urejena drevesna opazovalnica. Šest dreves in štirje stebri podpirajo ploščad, na katero se lahko povzpnemo po zavitih stopnicah. Drevesna hiša arhitektonsko posnema geometrijo sosednjih dreves in oblikuje šest „prstov“, ki so združeni v naravno osvetljene prostore. Prvotno mišljena kot zelena učilnica, s katero bi otrokom približali gozdni ekosistem, se je drevesna hišica, skupaj z amfiteatrom na prostem, hitro razvila v priljubljen kraj za koncerte, delavnice in druge prireditve ter postala nov simbol mesta.

Les: Pri gradnji drevesne hišice je bil uporabljen les iz duglazije, posekan v gozdu na kraju samem. Les je od sečnje do obdelave ter montaže spremljal mestni gozdni nadzornik. Celjski mestni gozd, leta 2016 nagrajen kot najbolje upravljan gozd v Sloveniji, je podvržen zakonskim predpisom za skoraj naravno gozdarstvo, ki so strožji od standardov FSC in PEFC.

Energija: Stavba zaradi svoje funkcije ni toplotno izolirana. Z uporabo lokalnega lesa kot skladišča CO2 prispeva k trajnostnem razvoju. Po izračunih CaSCo ima stavba le 0,713 ton ogljičnega odtisa. 
Notranjost 2 | Notranjost
Nosilna struktura 3 | Nosilna struktura
Zavite stopnice 4 | Zavite stopnice
44m
Splošne informacije
Leto zaključka |  2015
Investitor |  Mestna občina Celje (SI); Zavod za gozdove Slovenije - enota Celje (SI)
Arhitektura |  Atelje Ostan Pavlin, Ljubljana (SI)
Gradbeni inženiring |  CBD d.o.o., Celje (SI)
Čas gradnje |  6 mesecev
Velikost parcele |  350 m²
Bruto talna površina |  59 m²
Stroški gradnje (gradnja in tehnična oprema, neto) |  1 100 EUR/m²
Nagrade |  Plečnikovo odličje 2016 (nominacija); International Piranesi Award 2016 (nominacija); CaSCo EUSALP award 2018

Tehnični vidiki
Koncept |  Stebri, okvirji, stene iz duglazije, gradbeno povezano s šestimi okoliškimi drevesi
Obdelava lesa |  MBT HIŠA gradnja, projektiranje d.o.o., Podplat (SI)
Izvor lesa, certificiranje |  Mestni gozd Celje s strožjimi standardi trajnostnega razvoja v primerjavi s standardi FSC in PEFC
Sledljivost lesa |  Proces je potrdil in v celoti spremljal mestni gozdni nadzornik
Gozdno-lesna veriga vrednosti |  Izključno lokalna podjetja


Regional Wood Cost Saving 100% Wood


Lokacijski načrt Lokacijski načrt Prerez Prerez