Posebni projekti

Modelarska delavnica

Vaduz, Lihtenštajn

Končana modelarska delavnica 1 | Končana modelarska delavnica
Izjemna nosilna konstrukcija iz upognjenih lesenih desk: oblikovana in izdelana s strani študentov ter podprta s strani lokalnih mizarjev.
Oblikovanje: V sklopu delavnice so študentje tri dni eksperimentirali z lesenimi deskami in tramovi. Strukturni koncepti so bili narejeni v obliki modelov in v eksperimentalnem procesu nadaljnje razviti. Od prvotno osmih prototipov so bili na koncu štirje zgrajeni v originalni velikosti. Za najbolj inovativno in najbolje izvedljivo nosilno strukturo med temi prototipi so v roku enega tedna v sodelovanju z mizarskim podjetjem izdelali in postavili gradbene elemente. Doživljanje tradicionalne mizarske obrti krepi zavest študentov za kulturno identiteto in jih spodbuja k uporabi lokalnih virov.

Les: Nosilna struktura je sestavljena iz upognjenih desk, ki so bile spodaj valovito zamaknjene za polovico širine. Da so upogibanje lahko omogočili, je bilo potrebno deske izravnati na ustrezno debelino odvisno od njihovega polmera. Optimizacija posameznega nosilnega elementa je zahtevala veliko število poskusov in testiranj loma. Postavitev je bila narejena ročno in s pomočjo podpornih gradbenih koz. Plast desk stabilizira konstrukcijo in tvori podlago za izolacijo, prezračevanje in kritino iz macesnovih skodel.
Gradnja fasade 2 | Gradnja fasade
Notranja izgradnja 3 | Notranja izgradnja
43m
Splošne informacije
Leto zaključka |  2017
Investitor |  Univerza Liechtenstein (LI)
Arhitektura |  Urs Meister, Carmen Rist-Stadelmann, Christoph Frommelt in študenti Univerze v Lihtenštajnu (LI)
Gradbeni inženiring |  Christoph Frommelt (LI)
Čas gradnje |  8 mesecev
Število nadstropij |  1
Velikost parcele |  72 m²
Bruto talna površina |  72 m²
Stroški gradnje (gradnja in tehnična oprema, neto) |  31 EUR/m² bruto površina

Tehnični vidiki
Koncept |  Struktura iz lesenih lamel, izolirana
Obdelava lesa |  Študenti v sodelovanju z Frommelt Zimmerei und Ing. Holzbau AG, Schaan (LI)
Izvor lesa, certificiranje |  Lokalen smrekov les (LI), macesnove skodle iz Allgäua (DE)
Gozdno-lesna veriga vrednosti |  Oblikovanje in izvedba s študenti in lokalnimi mizarji ter drugimiobrtniki
Energetski sistemi |  Peč na lesne pelete
U-vrednost sten | strehe | tal | oken (W/(m²K)) |  0,17


Regional Wood Circular Economy Cost Saving 100% Wood


Prerez Prerez