Javne stavbe

Paviljon EXPANO

Milano, Italija / Murska Sobota, Slovenija

Paviljon v Milanu (IT) 1 | Paviljon v Milanu (IT)
Prvotno zgrajen kot podoba slovenske gorske silhuete za razstavo EXPO 2015 v Milanu, sedaj pa ponovno postavljen paviljon služi kot „Vrata v Prekmurje“.
Oblikovanje: Za Slovenijo je bilo izjemnega pomena, da se je s posebnim paviljonom lahko primerno predstavila na razstavi EXPO 2015 v Italiji. Italija je namreč tretji največji investitor v Sloveniji, drugi najpomembnejši trgovinski partner in država, iz katere v Slovenijo pride največ turistov. Izbrana je bila tako kompleksna kot tudi dinamična lesena konstrukcija. Ta se s svojo robato obliko opira na slovensko gorato pokrajino, obenem pa s svojo fasado in z zunanjostjo spominja na obdelana polja ali na površino listov.

Les: Konstrukcijo v lesenem skeletnem načinu gradnje dopolnjujejo elementi iz križno lepljenega lesa. Uporaba lesa za fasado in nosilno konstrukcijo poudarja identiteto Slovenije kot ene najbolj gozdnatih držav v Evropi. Hkrati je bil paviljon zasnovan tako, da ga je mogoče razstaviti in ponovno postaviti drugje. Posledično bi lahko investicijski stroški pri postavitvi paviljona 2018 zahtevali le majhne prilagoditve. Paviljon promovira doživljajsko pokrajino in izdelke Prekmurske regije.

Energija: S komfortnim prezračevanjem, skupaj z rekuperacijo toplote in toplotno črpalko voda/voda, lahko paviljon kljub velikim steklenim površinam in prostornini prostora zagotovi za take vrste gradnjo zelo sprejemljivo porabo energije.
Velike steklene površine 2 | Velike steklene površine
Pogled na zunanjost ponoči 3 | Pogled na zunanjost ponoči
Notranjost 4 | Notranjost
51m
Splošne informacije
Leto zaključka |  2015/2018
Investitor |  Republika Slovenija / Mesto Murska Sobota (SI)
Arhitektura |  SoNo arhitekti d.o.o., Ajdovščina (SI)
Gradbeni inženiring |  Biro Lazar, Murska Sobota (SI); les: CBD d.o.o., Celje (SI)
Čas gradnje |  8 mesecev (obnova)
Število nadstropij |  2 + delno podkletenje
Velikost parcele |  31 100 m² skupna površina, pribl. 5 000 m² ožje območje
Bruto talna površina |  1 140 m²
Stroški gradnje (gradnja in tehnična oprema, neto) |  pribl. 2 300 EUR/m²
Nagrade |  Best Public Architecture Design 2015 Shenzhen (TOP 3); Wood Design & Building Awards 2015 Kanada (med 10 najboljšimi projekti)

Tehnični vidiki
Koncept |  Lesena skeletna gradnja z nosilnimi elementi iz križno lepljenega lesa, po razstavi Expo razstavljena in ponovno postavljena v Sloveniji
Obdelava lesa |  Lumar IG, Maribor (SI)
Izvor lesa, certificiranje |  S PEFC-certificirani gozdovi v Avstriji, Nemčiji in na Češkem
Gozdno-lesna veriga vrednosti |  Pri obnovi so sodelovala lokalna podjetja
Energetski sistemi |  Komfortno prezračevanje z rekuperacijo toplote, toplotna črpalka voda/voda
Poraba energije |  41,35 kWh/m²a


Regional Wood Circular Economy 100% Wood


Tloris Tloris