SeminarjiRazstavo Triple Wood so spremljali seminarji za arhitekte in projektante, tako za tiste ki so se začeli spoznavati z gradnjo z lesom kot za tiste bolj izkušene. Seminarje so izvedli priznani predavatelji, Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije pa jih je uvrstila med svoja strokovna usposabljanja.

Da bi dosegli širše občinstvo, je bilo pripravljenih pet krajših spletnih video seminarjev. V njih mednarodni, kompetentni strokovnjaki na kratko predstavljajo vidike uporabe lesa pri gradnji stavb, kot sta požarna in potresna varnost, prednosti prefabrikacije ter druge prednosti uporabe lesa.


Gradnja z lesom v Alpskem prostoru


Les ima pomembno vlogo v alpski stavbni kulturi. Izkušnje pridobljene skozi stoletja, pri uporabi lokalno pridobljenega lesa ter tehnologijami in tehnikami za obdelavo, so zakladnica znanja, ki je bistvenega pomena za ohranjanje tradicije uporabe lesa ter trajnostni razvoj alpskega prostora.

Gradnja z lesom v Alpskem prostoru

Montažne lesene stavbe


Serijska in modularna konstrukcija je preizkušen način za hitro, poceni gradnjo ki hkrati ustvarja privlačne prostore za bivanje, delo in druženje. Zaradi visoke natančnosti izdelave, enostavne obdelave in inovativnih pristopov, les postavlja nove standarde pri montaži stavb.

Montažne lesene stavbe

Z lesom gradimo trajnostno prihodnost


V času podnebnih sprememb ima gradbeni sektor še posebno odgovornost zaradi svojih ogromnih energetskih potreb in emisij CO2. Les kot gradbeni material ne veže samo CO2, ampak potrebuje manj energije za proizvodnjo in transport v primerjavi z drugimi gradbenimi materiali, dokler se pridobiva regionalno in iz trajnostno upravljanih gozdov.

Z lesom gradimo trajnostno prihodnost

Požarna varnost lesenih stavb


Obstajajo dobri razlogi, da so zakonske zahteve glede požarne varnosti visoke. V nasprotju s splošnim mnenjem, lesene zgradbe ne predstavljajo velikega tveganja za požarno varnost. S pravilno zasnovo ter visokimi standardi pri izvedbi, lesene stavbe ne zmorejo le zadovoljiti zakonskih zahtev, ampak so v nekaterih pogledih celo boljše od tistih zgrajenih z drugimi materiali.

Požarna varnost lesenih stavb

Potresna varnost lesenih stavb


Stabilnost stavb je še posebej pomembna na območjih s potresom. Gradnja z lesom lahko izkoristi njegove koristne fizične lastnosti, kot so manjša teža in ugoden prenos moči, zaradi česar je privlačna za uporabo na takih območjih.

Potresna varnost lesenih stavbOsnovni seminar - 4h»Moja prva lesena stavba - Prednosti lesa kot gradbenega materiala«


B1 Uvod (1 h)
 • Zgodovina lesene gradnje
 • Večnadstropne stavbe
 • Uporaba lesa v arhitekturi v regijah EUSALP
 • evropski projekti

B2 Les kot gradbeni material: tehnologije (1 h)
 • Lastnosti lesa
 • Lesni izdelki
 • Gradbeni sistemi
 • Drugi sistemi in hibridne rešitve

B3 Prednosti uporabe lesa v stavbah (1,5 h)
 • Ocena življenjskega cikla
 • Požarna odpornost
 • Seizmično vedenje
 • Prednosti lesa na gradbišču: prefabrikacija
 • Vertikalna nadgradnja obstoječih stavb

B4 Primerjava med nacionalnimi predpisi v alpskem prostoru (0,5 h)
 • Predpisi za gradnjo z lesom (Tehnični predpisi)
 • Omejitve višine lesenih stavb
 • Energetska učinkovitost
 • Trajnost
 • Požarna odpornost
 • Seizmično vedenje
 • Akustične predstave
 • Zrakotesnot
 • Kakovost zraka v zaprtih prostorih


Napredni seminar - 4h»Kako ne zgraditi lesene stavbe - uporaba postopkov zagotavljanja kakovosti v fazi načrtovanja in na kraju samem«


A1 Energetska učinkovitost in udobje (1,5 h)
 • Toplotna bilanca
 • Toplotne lastnosti gradbenih elementov
 • Izolacijski materiali
 • Toplotni mostovi
 • Ogrevanje, prezračevanje in klimatizacija (HVAC)
 • Zrakotesnost, zvočna izolacija in kakovost notranjega zraka

A2 Vlažnost in vzdržljivost (1 h)
 • Vzroki razpadanja, degradacije in spremembe barve lesa
 • Konstruktivna in arhitekturna zaščita
 • Osredotočenje se na bistvene podrobnosti / detajle pri gradnji z lesom
 • Primeri gradnje

A3 Uporaba postopkov zagotavljanja kakovosti v fazi načrtovanja in na kraju samem (1,5 h)
 • Opredelitev ciljne učinkovitosti
 • Preverjanje v fazi načrtovanja
 • Preverjanje na kraju samem
 • Testi na kraju samem
 • Standardi certificiranja