Lesena gradnja

Narava in visoka tehnologija za gradnjo bodočnosti

Lesena gradnja trenutno doživlja renesanso po vsej Srednji Evropi in ima vse večji vpliv na mestni prostor. Tradicionalne lahke gradbene tehnike so dolgo ostale omejene na manjše konstrukcije; zdaj pa se, na temelju sodobnih raziskav in razvoja, uporabljajo v povsem drugačnem merilu.

Najboljši arhitekti našega časa pri realizaciji trajnostnih stavb vseh vrst in obsegov sledijo specifičnim potrebam in zahtevam današnjega in jutrišnjega  dne ter uporabljajo znanje, ki so ga stoletja razvijali mizarji. Za mlajšo generacijo lastnikov stavb in arhitektov je v zadnjih nekaj desetletjih lesena gradnja postala sinonim sodobne in okolju prijazne arhitekture.

Danes sodobna lesena konstrukcija ne pozna več omejitev, saj jih stalno spreminja. Po vsej Srednji Evropi lahko vidimo večnadstropne stanovanjske stavbe z več sto stanovanji, velike industrijsko-obrtne objekte, obsežne poslovne stavbe in šole, vse to je lesena gradnja. Celo moderne stolpnice gradijo z uporabo lesa in trajnostno gojenih gozdov. Z vidika varnosti, estetike in razmerja med stroški in prednostmi je gradnja z lesom zelo  konkurenčna in donosna naložba za prihodnost.

Hiter razvoj

Les se lahko uporablja za konstrukcijske sisteme stavb, dvoran in mostov vseh velikosti; pa tudi za gradbene elemente, dozidave, obloge, talne obloge, naprave in pohištvo. Novi (leseni) kompozitni materiali za konstrukcijske elemente, ki so se na trgu v velikem številu pridružili tradicionalnemu masivnemu lesu in lesenim konstrukcijam, izpolnjujejo najvišje standarde za dimenzijsko natančnost, kakovost, estetiko in nosilnost (votli  nosilci za stene in strop, prečno laminirani leseni nosilci za konstrukcije širokega razpona, kompoziti z jeklom, betonom, sintetičnimi materiali, idr).

V zadnjih desetletjih je prišlo do razvoja velikega števila novih lesnih kompozitnih materialov, ki so sledili že uveljavljenim ploščam iz lameliranega lepljenega lesa, ivernim ploščam in vlaknenim ploščam. Njihove konstrukcijske značilnosti in tehnične lastnosti so primerljive z masivnim lesom, kar omogoča enostavno uporabo vijakov, žebljev, lepil in ostale opreme. Prav tako lahko služijo za konstrukcijo komponent, ki omogočajo  izrabo »naravnih« lastnosti lesa na povsem drugačni ravni. Veliki in dimenzijsko stabilni leseni elementi z nadzorovanimi in doslednimi tehničnimi lastnostmi omogočajo realizacijo popolnoma novih zasnov in arhitekturnih idej.

Prednosti uporabe tehnologije

Področje lesene gradnje učinkovito in z občutkom povezuje digitalne visokotehnološke gradbene metode z izkušnjami, ki so jih obrtniki pridobivali več generacij. Zato, dobro usposobljeni v vrednostni verigi lesa, lahko  izdelajo elemente za nove konstrukcije in razširitve stavb v svojih delavnicah; v suhih pogojih in z milimetrsko natančnostjo ter jih v kratkem času postavijo na kraju samem. Družinsko hišo, na primer, lahko postavijo v nekaj  dneh. Zaradi sodobne in prilagodljive modularne metode lesene gradnje so stroški gradnje obvladljivi ali celo nižji. Na ta način lesena gradnja lahko prihrani veliko časa in denarja.

Standardi, določeni za prostor, varnost in udobje, pogojujejo videz in tehnično opremo stavb. Danes lesena gradnja pomeni zaščito pred požarom in dobro zvočno izolacijo. Poleg tega les omogoča najtanjše toplotno  izolacijske stenske konstrukcije, kar omogoča realizacijo in vzdrževanje trajnostnih stavb z nizko porabo energije.

Odličen primer je gradbena metoda okvirne konstrukcije, kjer sta nosilna konstrukcija in izolacija v isti ravnini. Tanjše stene dopuščajo večjo površino tal v primerjavi s stavbami, zgrajenimi s konvencionalnimi metodami, kjer  a stene dodajo še en sloj izolacije. Za enodružinsko hišo je to lahko približno 5 % talne površine. Za gradnjo stavb, ki upoštevajo vso sivo energijo (primarno energijo, ki se uporablja za gradnjo, npr. za proizvodnjo,  prevoz in odstranjevanje odpadkov), kot je to v primeru standardov društva 2000 Watt (Švica), se les uporablja skoraj brez izjem.

Spopadanje s podnebnimi spremembami s uporabo lesa

Z rastočim globalnim segrevanjem prijaznost do podnebja postane enako pomembna kot energetska učinkovitost. Gozdovi in les imajo pri tem bistveno vlogo, saj drevesa pri fotosintezi porabijo ogljikov dioksid in pretvorijo  ogljik v les. Vsako drevo proizvede več kot kubični meter lesa na tono CO2, medtem ko dodatno shrani približno 2.800 kWh sončne energije. Bolje kot vzdržujemo gozdove in z njimi upravljamo, boljše je naše podnebje – nenazadnje so trajnostni gospodarski gozdovi ponori ogljika.

Les, ki se uporablja v gradbeništvu za trajnejše izdelke, kot so tramovi, plošče ali kompozitni materiali, je desetletja in včasih celo stoletja hranil CO2, ki se je izločal iz ozračja. Lesena gradnja in uporaba lesa ali lesnih  kompozitnih materialov za notranjo opremo, pohištvo in talne obloge, zato predstavlja posreden, vendar učinkovit prispevek k varstvu podnebja.

Surovina, ki se obnavlja

Les je klasičen vir za zadovoljevanje gospodarskih zahtev na ekološki način. Brez prestanka raste v velikih količinah v zglednih in trajnostno upravljanih gozdovih Srednje Evrope. In tako bo tudi ostalo. Lesna industrija, ki v  številnih krajih še ni uresničila svojega velikega potenciala, nenehoma pomlajuje in krepi gozdove, tako da najbolj zdravim in najmočnejšim mladim drevesom zagotavlja dovolj prostora za rast in dovolj sončne svetlobe. Na ta način ohranja gozdove kot vir surovin za prihodnje generacije.

Uporaba naravnega lesnega vira ustvarja na sto tisoče delovnih in vajeniških mest v alpski regiji. Lesna industrija ponuja zaposlovanje tam, kjer so industrijski in storitveni sektorji manj izraziti in prav zato je neprecenljivega pomena.

Po sečnji gre les na žage in furnirnice, na skobljanje, impregnacijo in v tovarne lesnih plošč, k proizvajalcem oken in vrat ter v tesarske delavnice. Material se uporablja za notranjo opremo, pohištvo in tesarske izdelke, za gradbene elemente, embalažo in palete papir ter v inovativnem lesnem inženirstvu.

Napredek pri leseni gradnji v alpskem prostoru je impresiven, zlasti od preloma tisočletja dalje. Obseg in kompleksnost projektov, ki so realizirani s tem naravnim gradbenim materialom, se nenehno povečujeta. Mnoga mesta so priča gradnji lesenih stolpnic. Izboljšave v kakovosti so očitne. V zadnjih letih je les v samem vrhu trenda k trajnostni in podnebju prijazni gradnji in njegova priljubljenost se bo v naslednjih desetletjih zagotovo povečevala.


Tekst: Michael Meuter, Zürich, Lignum – Holzwirtschaft Schweiz (CH)